19.4 kW

36 × 540W LONGi Solar
15kW Goodwe GW15KAU DT Inverter